meer informatie over PTSS

icon-22-dagen-V3.png

22 momenten

icon-video-V3.png

22 afleveringen

icon-veteranen-V3.png

meer informatie over PTSS

Meer informatie over PTSS

Tijdens de uitvoering van onze PTSS challenge gaan wij op zoek naar antwoorden op enkele vragen over PTSS. Het uiteindelijke doel van onze challenge is om een zo compleet en informatie mogelijk beeld te gaan verstrekken over PTSS en de gevolgen hiervan.

Wanneer er een aflevering online is gebracht, wordt de lijst hier aangevuld of uitgebreid. Net zo lang tot onze challenge is afgelopen.

Mocht u een tip hebben of een belangrijke vraag missen in het overzicht, laat het ons dan weten. Op deze website wordt een formulier getoond bij het onderdeel CONTACT waarmee u ons eenvoudig kunt bereiken.

Amygdala

 
De amygdala is een amandelvormige structuur die betrokken is bij het aansturen en verwerken van verschillende emoties, en maakt deel uit van het limbisch systeem. De amydala staat in verbinding met de orbitofrontale cortex, de thalamus, de hypothalamus en de hippocampus. De orbitofrontale cortex is belangrijk bij het maken van plannen en beslissingen. De amygdala stuurt verschillende emoties aan zoals agressie. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat als mensen een grotere amygdala hebben, zij ook agressiever zijn.
 

Angst

 
Angst is een emotie die je helpt om te reageren wanneer er gevaar dreigt. Je lichaam komt in een staat van paraatheid. Je hart gaat sneller kloppen, je bloeddruk gaat omhoog, je spieren spannen zich aan, je transpireert en je ademhaling versnelt. Plotselinge en hevige angst, noemen we paniek. Meestal is een gevoel van angst of paniek van korte duur. Het is in principe een normale reactie op een lastige situatie. Het maakt je extra alert en bereidt je zo voor op een mogelijk gevaarlijke situatie.
 

Angststoornis

 
Iedereen is wel eens angstig. Angst is een normale reactie bij dreigend gevaar. Het leidt tot voorzichtigheid of tot vluchten, en kan dus nuttig zijn als je jezelf moet beschermen. Soms is iemand bang terwijl daar weinig aanleiding voor is.
Bij een angststoornis gaat dit nog verder: de angst is groot. De angst blijft onnodig lang. Hierdoor gaat de persoon dingen vermijden die hem bang maken. wat zijn leven beiinvloed.

 

Arousal

 
Arousal is de activatietoestand van het zenuwstelsel. Het is een maat voor de alertheid. Je alertheid is niet altijd hetzelfde. ’s Ochtends bijvoorbeeld is hij anders dan ’s middags en ook is je alertheid afhankelijk van de dingen die je doet. Globaal is er een onderscheid te maken tussen toestanden als: lage arousal (zoals bij slaperigheid), gemiddelde arousal (de ontspannen waaktoestand) en over-arousal (bij overmatige stress, inspanning, opwinding of angstigheid).
 

Automutilatie

 
Zelfbeschadiging (ook wel automutilatie of zelfverminking genoemd), kan variëren van lichte beschadiging (krabben) tot ernstige situaties waarin iemand zichzelf pijn doet. Bijvoorbeeld in de eigen huid krassen of snijden, branden, slaan, haren uit trekken of het hoofd tegen de muur slaan. Zelfbeschadiging is op de eigen persoon en niet op anderen gericht.
 

Autonoom zenuwstelsel

 
Het autonome zenuwstelsel, ook vegetatieve of viscerale zenuwstelsel geheten, is het deel van het perifeer zenuwstelsel dat een groot aantal onbewust plaatsvindende functies reguleert. Het autonome zenuwstelsel regelt vooral de werking van inwendige organen, onder andere de ademhaling, de spijsvertering en het verwijden en vernauwen van bloedvaten en het beïnvloedt ook de hartslag.
 

Conversiestoornis

 
Een psychische aandoening waarbij onderbewuste frustraties en conflicten in lichamelijke klachten omgezet worden. In nog specifiekere zin gaat het dan om uitval van functies; verlamming, doofheid, blindheid. De storing of uitval kan een symbolisch verband hebben met de psychische oorzaak.
 

Depersonalisatie

 
Als de wereld en de mensen om je heen heel vreemd aanvoelen.
 

Destructief gedrag

 
Als iemand dingen doet die schadelijk voor die gene zijn. Voorbeelden zijn overmatig gebruik van middelen, zichzelf beschadigen of zichzelf bewust in gevaarlijke situaties brengen.
 

Dis

 
Een toestand waarin gedachten, emoties, waarnemingen, herinneringen buiten het bewustzijn worden geplaatst, tijdelijk niet oproepbaar zijn of minder samenhang vertonen. Het voelt vaak als of je niet in je lichaam bent. Het is een beschermings-copingsmechanisme bij traumatische ervaringen.
 

Dissociƫren

 
Een term uit de psychologie en psychiatrie, is een geestesgesteldheid waarin bepaalde gedachten, emoties, waarnemingen of herinneringen buiten het bewustzijn worden geplaatst, tijdelijk niet 'oproepbaar' zijn of minder samenhang vertonen. Letterlijk betekent dissociatie 'ontkoppeling' of 'uiteenvallen'.
 

EMDR

 
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro.
 

Exposure in vivo

 
Een behandeling met exposure (confrontatietherapie) richt zich, vanuit een cognitief gedragsmatige invalshoek, op het veranderen van (vermijdings)gedrag. Als u uw gedrag verandert, kan dat namelijk een gunstig effect hebben op angstgevoelens en de lichamelijke verschijnselen die bij angst horen.
 

Flashback

 
Een psychologisch verschijnsel waarbij eerdere belevenissen uit het langetermijngeheugen terugkomen in de menselijke geest. Een flashback kan zich bijvoorbeeld voordoen door zich bewust bepaalde dingen in herinnering te roepen. Meestal ontstaat een flashback als iemand een ervaring heeft die een andere ervaring in het onbewuste oproept, een associatie van gedachten. Iemand kan zich dan bijvoorbeeld plotseling herinneren wat hij in een vergelijkbare situatie heeft gedaan of opnieuw de emotie beleven die hij in het verleden had. Soms is de ervaring zo sterk, dat de persoon die de herinnering heeft, deze korte tijd als realiteit ervaart in plaats van herinnering. Men spreekt dan van herbeleving, met name op het emotionele vlak.
 

Fysiologie

 
Fysiologie is de biologische wetenschap die de levensverrichtingen (zoals de stofwisseling) van organismen bestudeert. Bij de diagnose PTSS is dit belangrijk omdat PTSS werkt op diverse stofwisselingen in je lichaam.
 

Gradaties

  
Een schaal om aan te tonen hoe erg iets is/hoeveel impact iets heeft.
 

Herbeleving

  
Het opnieuw beleven van een trauma of een stukje van een trauma veroorzaakt door een trigger. Je voelt je op dat moment alsof je er weer middenin zit. Vaak ruik, zie en hoor je dan ook de dingen van toen.
 

Deel deze pagina

-- Benodigd artikel voor in- en uitklap effect

Verspreid de boodschap

Twitter PTSS ChallengeFacebook PTSS ChallengeLinkedin PTSS ChallengeGoogle Plus PTSS ChallengeInstagram PTSS ChallengeYoutubue PTSS Challenge

Het team achter PTSS challenge

Over PTSS

Scroll naar boven